Próby podajników elastycznychW celu dokładnego określenia wydajności podajników umożliwiamy sprawdzenie podajnika na materiale przewidzianym do transportu.

Udostępniamy trzy wielkości podajników

Koszt udostępnienia, obsługi, pomiarów - 200 zł/rg netto - /minimum -1,5 rg/, materiały szkodliwe dla zdrowia - 350 zł/rg netto /minimum - 2 rg/ - faktura VAT
W przypadku zamówienia/zakupu naszych podajników z serii PWE koszt udostępnienia podajników odliczany jest od ceny podajnika


Informacje dodatkowe

  • Przeprowadzenie prób należy zgłosić co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem wykonania prób
  • Rezerwacja terminu prób nastąpi po uprzednim potwierdzeniu z naszej strony
  • Materiał przeznaczony do prób można przesłać kurierem
  • Materiał na którym były przeprowadzono próby, bezzwłocznie zabiera lub utylizuje jego właściciel na koszt własny
prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
nazwa firmy - adres email - NIP - - format 0000000000 nr telefonu - - format 000000000 termin próby - - format dd.mm.rrrr
plan dojazdu

Instalacje Przemysłowe

ul. Starobrzeska 24, 49-305 Brzeg, tel. +48 77 411 54 19